Uwaga
Anatomia nienawiści. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII–XX w. Drukuj
poniedziałek, 09 listopad 2015 12:42

2541-mediumBiałoruski historyk Anatol Taras podjął się wielkiego dzieła całościowego opisania nie tylko stosunków polsko-rosyjskich, ale również sytuacji wewnętrznej samej Polski,  na przestrzeni ponad 250 lat. Poddał analiziewszystkie ważniejsze konflikty (represje, spiski, konfederacje, powstania i wojny)  pomiędzy Polską a Rosją od początku XVIII w. aż do połowy XX w. Najwięcej uwagi autor poświęcił rozbiorom Rzeczypospolitej w XVIII w.; narodowowyzwoleńczemu ruchowi Polaków i Litwinów w XIX w.; walce zbrojnej bolszewików z odrodzoną Polską w latach 1919–1920; inwazji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz sowietyzacji Polski po 1944 roku.

Książka powstawała w latach 2006–2008 na podstawie materiałów zawartych w ponad 120(!) pracach historyków białoruskich, polskich i rosyjskich. Autor zaproponował w niej własną koncepcję dotyczącą przyczyn, charakteru i właściwości konfliktów rosyjsko-polskich. Zaznacza, że te konflikty są do dzisiaj przedstawiane w Rosji, podobnie jak w poprzednich wiekach, w sposób jawnie i konsekwentnie stronniczy, głównie ze względu na wielkomocarstwowe i szowinistyczne podejście do nich historyków rosyjskich. Zresztą mitologizowanie historii to nadal obowiązujący w Rosji kanon patriotyzmu, co Anatol Taras wykazuje w swojej obszernej pracy.

Informacja o autorze:

Anatol Taras (ur.1944), białoruski autor książek historycznych, ukończył wydział historyczny na uniwersytecie w Mińsku (1972), a w 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk informatycznych. Pracuje jako redaktor w różnych wydawnictwach w Mińsku. W 2012 r. założył Społeczny Instytut Białoruskiej Historii i Kultury zarejestrowany w Rydze na Łotwie. Jest założycielem i redaktorem almanachu historycznego Dziadkowie, który ukazuje się w Mińsku od maja 2009 roku. Według własnego pomysłu opracowuje redakcyjnie serię wydawniczą 100 wybitnych działaczy kultury białoruskiej, która obejmuje ponad 40 publikacji. Jest autorem, współautorem lub redaktorem wielu książek poświęconych historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitej i Białorusi. Wydawca www.demart.com.pl 

.