Uwaga
Drukuj
ĹąrĂłdĹ‚o/Autor: kaktus   
wtorek, 10 listopad 2015 14:55

978-83-7942-906-6W jednej chwili, patrz?c na urzekaj?ce pi?kno tego kraju i doznaj?c serdeczno?ci jego mieszka?ców, czujesz b?ogo?? w sercu i duszy. A za moment ogarnia ci? z?o?? i p?acz, bo czujesz si? oszukana, zawiedziona i desperacko bezradna. Taki w?a?nie jest Egipt. Szokuje wieloma zjawiskami – wci?? powszechnym aran?owaniem ma??e?stw, obrzezaniem kobiet, wielo?e?stwem, ale kusi te? swoim niepowtarzalnym majestatem, tropikalnym s?o?cem i rafami koralowymi oraz tajemnicami kultury, tak odmiennej od naszej.


Autorki – Monika Abdelaziz i jej matka, Ewa Zarychta, to Polki prowadz?ce w Egipcie w?asn? firm?. Ksi??ka „Ksi??yc zza nikabu” jest spisan? z ich osobistej perspektywy opowie?ci? o wspó?czesnym Egipcie, w du?ej mierze opart? na prowadzonym przez nie blogu www.polskamuzulmanka.blog.pl

Tak ma?o ludzi ma mo?liwo?? wyjechania do egzotycznych krajów i zobaczenia tego na w?asne oczy. A dzi?ki Wam mo?emy cho? w s?owach do?wiadczy? i ujrze?, jak pi?kny i ró?norodny jest nasz ?wiat. Jeste?cie naszym oknem na ten ?wiat. 
Skazana na bluesa

Wprost zaczytuj? si? w Pa? blogu, który bardzo pomaga mi bli?ej zrozumie? realia Egiptu, mentalno?? ludzi, ich kultur? i podej?cie do nas, Europejczyków. Dzi?ki Paniom mo?na obala? stereotypy my?lenia naszego spo?ecze?stwa, w wi?kszo?ci zak?amanego i cierpi?cego na tzw. nadrasizm. Panie pokazujecie, co w tej kulturze jest pi?kne, ciekawe i naprawd? warto?ciowe.

Lidia

„Wiedzia?am, ?e nadejdzie dzie?, kiedy oficjalnie wypowiem w meczecie szahad?, czyli muzu?ma?skie wyznanie wiary, ale nie chcia?am si? z tym ?pieszy?, a mój m??, Ayman, nie porusza? wcale tego tematu, abym nie odnios?a wra?enia, ?e wywiera na mnie nacisk. Zale?a?o mu tak?e na tym, by nikt inny nie pos?dzi? go o to."

Monika Abdelaziz

"Temat obrzezania kobiet jest znany i wci?? poruszany na ca?ym ?wiecie, a Egipt przoduje, je?li chodzi o odsetek obrzezanych kobiet. Jeszcze niedawno, szacowa?o si? t? liczb? na oko?o 90%. Niestety, na stra?y tego potwornego procederu nie stoj? muzu?ma?scy m??czy?ni, ale w?a?nie same kobiety."

Monika Abdelaziz

http://www.novaeres.pl/