Uwaga
Drukuj
┼╣r├│d┼éo/Autor: kaktus   
┼Ťroda, 16 listopad 2016 10:25

Podwojne przeklenstwo oklRedaktor jednego z warszawskich wydawnictw, Andrzej Wi?ckowski, prowadzi na w?asn? r?k? dziennikarskie ?ledztwo w sprawie rzekomych tajnych wi?zie? CIA na terenie Polski. Jednocze?nie po drugiej stronie oceanu m?ody terrorysta, Abdul Alim, staje w obliczu misji dokonania samobˇjczego ataku na lotnisku w Atlancie. Wkrˇtce losy obydwu m??czyzn splot? si? w w?ze?, ktˇry znajdzie rozwi?zanie na pustyni w dalekim Afganistanie.äPodwˇjne przekle?stwoö to nie tylko inteligentna, trzymaj?ca w napi?ciu powie?? sensacyjna, ale rˇwnie?, a mo?e przede wszystkim opowie?? o zmaganiu z samym sob? i destrukcyjnym wp?ywie wydarze? historycznych na indywidualny ludzki los.

Dr Anna Ry?ko-Kurpiewska, cz?onek Kapitu?y Konkursu.

Powie?? zdoby?a I miejsce w V edycji mi?dzynarodowego konkursu äLiteracki Debiut Rokuö organizowanego przez Wydawnictwo Novae Res pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Urodzi? si? 9 czerwca 1952 roku w Koninie. Uko?czy? szko?? budowlan? w zakresie budownictwa ogˇlnego. Potem odbywa? praktyk? zawodow? na kilku budowach, lecz bardziej poci?ga?o go cukrownictwo, z ktˇrym byli zwi?zani jego dziadkowie i rodzice. Zmieni? bran?? i kontynuuj?c tradycj? przodkˇw, zatrudni? si? w Cukrowni Gos?awice, gdzie przepracowa? ponad trzydzie?ci lat. Obecnie jest na emeryturze. Udziela si? spo?ecznie, pasjonuje fotografi? i filmem, a wolny czas po?wi?ca pisaniu ksi??ek. Ma ?on? Wand?, dzieci, Joann? i Zofi?, i wnukˇw, Wiktora i Aleksandra.