Dzisiaj jest: 4 Luty 2023    |    Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej

 

 Nasze serwisy: rzeszowska24.pl | Zdrowie Sport Turystyka |

Uwaga
  • Portal kultura.rzeszowska24.pl używa plików cookies. Korzystając z naszego portalu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu.

    Zobacz Politykę Cookies


Czytaj więcej na: www.rzeszowska24.pl

Czytaj więcej na: zdrowie.rzeszowska24.pl
luty 2023
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Polecamy

 

jt przewodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

snFZ3Tn

 

 

Najnowsze wydarzenia

Brak wydarzeń

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Galeria zdj??

Aktualno?ci Kulturalne
W pewnym teatrze lalek - Ksi??ki dla dzieci Drukuj Email
czwartek, 12 listopad 2015 14:00

Więcej…Do teatru lalek przybywa nowa marionetka Pere?ka. Jest niedo?wiadczona i nigdy nie wyst?powa?a na scenie. Do roli aktorki pomagaj? jej przygotowa? si? nowi przyjaciele: Kamilla, Babcia, Mi? i Kaczka. Plejada marionetek, jawajek i pacynek wiedzie na pozr beztroskie ?ycie, co rusz wcielaj?c si? w nowe kreacje. Okazuje si? jednak, ?e aktorstwo niesie ze sob? wiele wyzwa?, a teatr jest czym? wi?cej ni? prac? jest ca?ym ich ?wiatem!Ksi??kaW pewnym teatrze lalekw sposb zabawny, a zarazem wzruszaj?cy opowiada o kszta?towaniu charakteru, partnerskich relacjach i przynale?no?ci do grupy. To opowie?? o budowaniu w?asnej to?samo?ci, rozpoznawaniu emocji oraz o otwarto?ci na potrzeby innych.http://dreamswydawnictwo.pl/

 
Drukuj Email
czwartek, 12 listopad 2015 13:58


Więcej…Autorka przybli?a czytelnikom dzieje Starego Testamentu, a w nim historie: Moj?esza, Dawida i Goliata, krla Salomona, powstanie wie?y Babel oraz arki Noego. W biblijne w?tki wplata swoje prawdziwe przygody, jakie prze?y?a w dzieci?stwie. Wspomina drewniany domek dziadkw, wakacyjne zabawy z siostr? i kuzynostwem oraz swojego dziadka Jzefa, ktry by? cudownym gaw?dziarzem. To w?a?nie on raczy? dzieci ciep?ymi opowie?ciami zainspirowanymi Bibli?. Dzi?ki opowiadanym przez niego historiom, biblijne zapisy u?atwiaj? dzieciom rozumienie tre?ci i odnosz? si? do ?ycia codziennego.http://dreamswydawnictwo.pl/

 
Drukuj Email
czwartek, 12 listopad 2015 13:56

Więcej…W tej cz??ci opowie?ci biblijnych autorka przybli?a m?odym czytelnikom Nowy Testament. Zawar?a w niej tematy znane, a wci?? przejmuj?ce, jak: narodzenie Jezusa, Jan Chrzciciel, dzieje Jezusa, ?mier? i zmartwychwstanie. Pisarka w biblijne w?tki wplata swoje wspomnienia z dzieci?stwa, opis drewnianego domku dziadkw w zimowym plenerze i harce na ?wie?ym powietrzu. Przedstawia te? ludowe zwyczaje towarzysz?ce ?wi?tom Bo?ego Narodzenia i Wielkanocnym, jakie zapami?ta?a z tamtych czasw. Przede wszystkim jednak, tak jak jej dziadek gaw?dziarz, stara si? prostym j?zykiem opowiedzie? dzieciom ?ywot Jezusa i wyt?umaczy? sens Jego ofiary i cud zmartwychwstania.http://dreamswydawnictwo.pl/

 
Drukuj Email
wtorek, 10 listopad 2015 14:55

Więcej…W jednej chwili, patrz?c na urzekaj?ce pi?kno tego kraju i doznaj?c serdeczno?ci jego mieszka?cw, czujesz b?ogo?? w sercu i duszy. A za moment ogarnia ci? z?o?? i p?acz, bo czujesz si? oszukana, zawiedziona i desperacko bezradna.Taki w?a?nie jest Egipt. Szokuje wieloma zjawiskami wci?? powszechnym aran?owaniem ma??e?stw, obrzezaniem kobiet, wielo?e?stwem, ale kusi te? swoim niepowtarzalnym majestatem, tropikalnym s?o?cem i rafami koralowymi oraz tajemnicami kultury, tak odmiennej od naszej.

 
PRZECZYTAJ FRAGMENT Id?, postaw wartownika HARPER LEE Drukuj Email
wtorek, 10 listopad 2015 08:38

Więcej…Maycomb, Alabama. Dwudziestosze?cioletnia Jean Louise Finch, zwana Skautem, powraca z Nowego Jorku w rodzinne strony, do starzej?cego si? ojca. Na po?udniu Stanw Zjednoczonych panuje zam?t polityczny; trwaj? spory wok? kwestii nadania Murzynom pe?ni praw obywatelskich. Powrt Jean Louise do domu staje si? gorzko-s?odkim do?wiadczeniem, gdy na jaw wychodzi bolesna prawda o jej krewnych, o mieszka?cach miasta, w ktrym dorasta?a, o ludziach najbli?szych jej sercu. Wspomnienia z dzieci?stwa wracaj? wysok? fal?, lecz tera?niejszo?? Maycomb wystawia na ci??k? prb? wszystkie prawdy i warto?ci, w ktre Skaut niez?omnie wierzy?a. Szkicuj?c zupe?nie nowy portret bohaterw "Zabi? drozda", powie?? "Id?, postaw wartownika" jest zarazem znakomitym studium m?odej kobiety wkraczaj?cej w doros?e ?ycie w trudnych czasach - czasach bolesnych, ale i niezb?dnych przemian, czasach rozliczenia z iluzjami przesz?o?ci. To dziennik podr?y, w ktrej jedynym przewodnikiem jest sumienie cz?owieka.

 
Ksi?dz Twardowski dzieciom. Wiersze Drukuj Email
wtorek, 10 listopad 2015 08:10

Więcej…W roku 2015 obchodzimy setn? rocznic? urodzin najpogodniejszego polskiego poety i ksi?dza. I z tej w?a?nie okazji nak?adem Wydawnictwa "Nasza Ksi?garnia" ukazuje si? niezwyk?a antologia wybr ze wszystkich ksi??ek Jana Twardowskiego dla ma?ych czytelnikw. W tej podzielonej na dwa tomy obszernej publikacji przypominamy jego najpi?kniejsze i najbardziej poruszaj?ce wiersze oraz opowiadania skierowane do najm?odszych.
Tom drugi, z pe?nymi ciep?a ilustracjami Marty Kurczewskiej, zawiera utwory poetyckie ucz?ce szacunku dla innych istot, zachwytu przyrod?, szukania sensu i rado?ci ?ycia.http://nk.com.pl/

 
Kot Bob i jego podarunekJames Bowen Drukuj Email
wtorek, 10 listopad 2015 08:07

Więcej…Nieznane dot?d szczeg?y historii znanej ju? na ca?ym ?wiecie: zimowa opowie?? o niezwyk?ym kocurze i zagubionym cz?owieku, ktry odzyska? dzi?ki niemu wiar? w Bo?e Narodzenie.Jest grudzie? 2010 roku. James z Bobem u boku nadal sprzedaje gazety na ulicach Londynu, z trudem wi???c koniec z ko?cem. Zbli?a si? Bo?e Narodzenie okres, ktrego James, cierpi?c z powodu roz??ki z rodzin? i dotkliwej biedy, obawia si? najbardziej. Tym razem jednak ?wi?ta b?d? wygl?da?y zupe?nie inaczej za spraw? rudego kota, ktry podaruje swojemu opiekunowi wyj?tkowy prezenthttp://nk.com.pl/

 
Ewa Lipska Wiersze wybrane Drukuj Email
wtorek, 10 listopad 2015 07:27

Więcej…Ewa Lipska jest jedn? z najlepiej dzi? rozpoznawalnych poetek. Jej wiersze w istotny sposb wpisuj? si? w panoram? polskiej poezji ostatnich pi?ciu dekad. Zyska?y uznanie krytyki. Uklasyczni?y si? w podr?cznikach. I s? te? po prostu czytane, dzi?ki czemu stanowi? wa?n? cz??? krajobrazu naszej wsp?czesno?ci. Bez s?w zapisanych przez autork? Ludzi dla pocz?tkuj?cych nie wiedzieliby?my czego? wa?nego o naszym czasie i o nas samych. Warto wi?c te s?owa przypomina?, warto do nich wraca?. Okazj? do takiego powrotu jest obszerny i znakomicie przygotowany zbir zatytu?owany Wybr wierszy.

 
Drukuj Email
poniedziałek, 09 listopad 2015 12:42

Więcej…Bia?oruski historyk Anatol Taras podj?? si? wielkiego dzie?a ca?o?ciowego opisania nie tylko stosunkw polsko-rosyjskich, ale rwnie? sytuacji wewn?trznej samej Polski, na przestrzeni ponad 250 lat. Podda? analiziewszystkie wa?niejsze konflikty (represje, spiski, konfederacje, powstania i wojny) pomi?dzy Polsk? a Rosj? od pocz?tku XVIII w. a? do po?owy XX w. Najwi?cej uwagi autor po?wi?ci? rozbiorom Rzeczypospolitej w XVIII w.; narodowowyzwole?czemu ruchowi Polakw i Litwinw w XIX w.; walce zbrojnej bolszewikw z odrodzon? Polsk? w latach 19191920; inwazji ZSRR na Polsk? we wrze?niu 1939 roku oraz sowietyzacji Polski po 1944 roku.

 
Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego Drukuj Email
poniedziałek, 09 listopad 2015 12:35

Więcej…W latach 30. XX wieku major Jerzy Sosnowski brylowa? na niemieckich salonach, dokonywa? mi?osnych podbojw godnych wielkich amantw przedwojennego kina i zbiera? informacje wywiadowcze. Pocz?tkowo jego wielkie zas?ugi cieszy?y zwierzchnikw, z czasem misterna gra zacz??a budzi? coraz wi?cej podejrze? i to zarwno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Aresztowanie w Niemczech, wymiana agentw, wi?zienie i niejasne dalsze losy, w tym zwi?zki z Sowietami, po wybuchu II wojny ?wiatowej spowodowa?y, ?e trudno oceni? jego dzia?alno??. S? tacy, ktrzy wierz?, ?e by? prawdziwym asem polskiego wywiadu, s? te? w?tpi?cy w jego lojalno??. W tej ksi??ce czytelnik znajdzie wiele dokumentw i mo?e sam zabawi? si? w detektywa.

 
Drukuj Email
czwartek, 05 listopad 2015 15:49

Więcej…Tajemnicze Grobowce Czasu otwieraj? si?. W r?kach Dzierzby, ktry si? z nich wynurzy?, mo?e spoczywa? los ca?ego rodzaju ludzkiego. Wygna?cy przypu?cili szturm na Hegemoni? Cz?owieka. Stworzone przez nas Sztuczne Inteligencje obrci?y si? przeciwko nam w prbie zbudowania Najwy?szego Intelektu: Boga. Boga Maszyn. Jego powstanie mo?e oznacza? unicestwienie ludzko?ci. Za spraw? nieznanych si? losy Hegemonii, Wygna?cw, SI i ca?ego wszech?wiata splataj? si? wok? Dzierzby. Oto wspania?a wizja przysz?o?ci, w ktrej wysoko rozwini?ta technika miesza si? z pradawnymi religiami, odkrycia naukowe ??cz? si? z ponadczasow? tajemnic?, a niezrwnana ekstaza p?ynnie przechodzi w obezw?adniaj?c? zgroz?.

 
Drukuj Email
piątek, 23 październik 2015 13:20
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /var/www/vhosts/rzeszowska24.pl/kultura.rzeszowska24.pl/images/kaktus3/Mi?osc__pieniadze_reklamowa.okl.jpg

Więcej…Mi?o?? i Pieni?dze - Jedyna taka ksi??ka w Polsce, ktra przedstawia praktyczne i transformuj?ce podej?cie do Twojej relacji z pieni?dzmi. Jak traktujesz pieni?dze. Dlaczego przychodz? one do Ciebie z trudno?ci?. Dlaczego jest ich za ma?o albo jest ich za du?o, ale nie potrafisz ich utrzyma? przy sobie. Pozbywasz si? ich coraz szybciej.

 
Kolekcja puzzli i edukacyjnych gier memory Nauka i zabawa z Beat? Pawlikowsk? Drukuj Email
środa, 21 październik 2015 15:32

Więcej…Beata Pawlikowska przygotowa?a zupe?nie nowy projekt autorsk? kolekcj? puzzli iedukacyjnych gier memory. Pozwol? one w warto?ciowy sposb sp?dzi? czas z rodzin? oraz poprzez zabaw? uczy? si? o najbardziej egzotycznych miejscach na Ziemi. Autork? wszystkich zdj?? zamieszczonych w kolekcji jest Beata Pawlikowska.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 78

Reklama

Reklama

Polecamy


pornbox.cc